George Frederik Hintzbergen  ‎(I2200)‎
Naam:
George Frederik Hintzbergen

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 20 februari 1857 34 27 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden: 6 februari 1926 ‎(Leeftijd 68)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
Persoonlijke feiten en details
Geboorte 20 februari 1857 34 27 Lonneker, Overijssel, Nederland

Doop
Religie: NH
HuwelijkBurgerlijk huwelijk
Aaltjen Zwijnenberg - 24 januari 1878 ‎(Leeftijd 20)‎ Enschede, Overijssel, Nederland


Toon details Notitie: #Getuigen waren: 1) Johan Hermanus Henrich Limberg, 62 jr., timmerman;en 2) Hendrik Barske, 30 jr., fabrieksarbeider, beiden zwagers van debruid. 3) Martinus Zwijnenberg, 26 jr., fabrieksarbeider, broeder van debruid; en 4) Gerrit Zwijnenberg, 23 jr., neef van de bruid.
"De ouders van de comparant, alsmede de drie eerst getuigen verklarendat de ouders van de comparante en de vierde getuige geen schrijven tehebben geleerd.#
#BS-H Enschede 1878 / 2.#

Beroep fabrieksarbeider
Beroep tapper
Overleden 6 februari 1926 ‎(Leeftijd 68)‎ Enschede, Overijssel, Nederland


Notitie: #BS-O Enschede 1926 / 55.#
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F723)
Christiaan Otto Hintzbergen
1823 - 1899
Maria Elisabeth Ridick
1830 - 1883
Wilhelmina Frederika Hintzbergen
1851 - 1913
Hermanna Paulina Hintzbergen
1854 - 1905
George Frederik Hintzbergen
1857 - 1926
Pauwel Hendrik Hintzbergen
1859 - 1860
Hendrika Hintzbergen
1861 - 1867
Christiaan PaulHintzbergen
1864 - 1942
Hendrik Carel Hintzbergen
1866 -
Hendrika Hintzbergen
1869 - 1947
N.N. ‎(Onbekend)‎
1872 -
Jan Hintzbergen
1874 - 1953

Directe familie  (F850)
Aaltjen Zwijnenberg
1859 - 1941
Christina Hintzbergen
1878 - 1954
Hermannus Johannes Hintzbergen
1879 - 1959
Marinus Engelbert Hintzbergen
1882 - 1885
Johanna Hermanna Hintzbergen
1884 - 1962
Marinus Engelbert Hintzbergen
1886 - 1943
Christiaan Frederik Hintzbergen
1889 - 1975
Paul Hendrik Hintzbergen
1891 - 1971
N.N. ‎(Onbekend)‎
1893 -
N.N. ‎(Onbekend)‎
1894 -
Ozina Charlotta Hintzbergen
1895 - 1896
Otto Charles Hintzbergen
1896 - 1897


Notities

Notitie
#Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, no. 292 dd. 13December 1898:
"Enschede, 10 December. Aangaande het misdrijf door den spinner G.F.H.Zaterdag voormiddag op den Hengeloschen weg alhier gepleegd, kunnen wijnog het volgende melden. Toen de heer J.B.Ledeboer per rijtuig denHengeloschen weg passeerde, in welk rijtuig ook de arbeider H.Evers ende koetsier H.Hofhuis waren gezeten, sprong H. ter hoogte van dealgemeene begraafplaats op den wagen toe en loste vier schoten op hetrijtuig, gelukkig zonder iemand te treffen. Onmiddellijk daarop werd H.door de marechaussee en gemeentepolitie ‎(bij de ontruiming der woningvan H. tegenwoordig)‎ gearresteerd. Toen bleek dat de revolver nog tweepatronen met kogels bevatte. Daar de revolver oud en ingeroest bleek tezijn, zijn een of meer kogels in den loop blijven zitten. H. staat hieralgemeen bekend als een woesteling. H. had in het huis, hetwelk hij totdusver bewoonde, een tapperij. De dader is naar Hengelo getransporteerd,om vandaar per spoor naar Almelo te worden overgebracht."
Pas een dag later bracht ook de plaatselijke krant, Dagblad Tubantia,een verslag van de gebeurtenis:"Zaterdag ochtend j.l. had, ingevolge eenrechterlijk vonnis, de ontruiming plaats van eene woning in deLangehuizen, toebehorende aan de heer J.B.Ledeboer alhier. Daar men optegenstand van den bewoner bedacht was, was bij die ontruiming gemeente-en rijkspolitie tegenwoordig. De ontruiming, om 9 uur begonnen, hadgeregeld plaats en er viel niets bijzonders bij voor. Toen echteromstreeks 10.30 uur de heer J.B.Ledeboer zich naar het buitengoed HetWageler per rijtuig wilde begeven sprong F.G.H., wiens woning ontruimdwerd, ter hoogte van de begraafplaats op het rijtuig toe en losteplotseling vier schoten uit een revolver op het rijtuig, waarin zichbehalve de heer L. en de koetsier nog een arbeider bevond, gelukkigzonder iemand te treffen. De rijks- en gemeentepolitie, directtegenwoordig, namen H. in arrest, en nu bleek dat de revolver nog tweepatronen met kogels bevatte. Van de afgeschoten patronen waren een ofmeer kogels in de loop aanwezig. De dader is Maandag morgen naar Hengelogetransporteerd, en vandaar naar Almelo overgebracht."
Volgens familie-verhalen heeft er een bijzondere en vertrouwelijkeband bestaan tussen mijn oud-oom G.F.H. en Abraham Ledeboer, die o.a.directeur was bij Van Heek & Co. Zo zou deze aan mijn oud-oom het jagenop de gronden van Van Heek hebben toegestaan en zou hem een levenslangwoonrecht in de nu omstreden woning zijn gegeven. De moeilijkhedenzouden zijn ontstaan toen na het overlijden van Abr.L. zijn broers dedoor overledene gedane toezeggingen niet hebben willen erkennen. Uitdiverse getuigenissen bleek dat er iets broeide tussen beklaagde en zijn"slachtoffer". De rechtbank laat dat 'iets' echter onbesproken.Misschien werd door deurwaarder Reuvekamp een tip van de sluieropgelicht, toen hij vertelde:"Op 6 december 1898 werd door de familieLedeboer in de procedure tegen beklaagde ter terechtzitting van hetKantongerecht te Enschede de eed afgelegd, waarbij beklaagdetegenwoordig was. De beklaagde was bij de gehele procedure, vooral bijhet getuigenverhoor, zeer opgewonden en ging meer dan eens weg,zeggende: "Ik ga maar heen, ik kan er niet bij blijven, die beiden daarliegen." Vrijdag deelde ik hem mede dat ik zaterdag 10 december hemzoude delogeren, waarop hij antwoordde:"Je komt er niet in, het zal nietgebeuren. Als ik thuis ben kom je er niet in." En hij klopte mij bij elkwoord op de borst en schouders. De ontruiming had echter dien zaterdagzonder incident plaats." Wel had Reuvekamp horen vertellen dat beklaagdeop L. geschoten had. Weer anderen vertelden dat G.F.H. op de bewustezaterdagmorgen een kalme indruk maakte en zeker niet onbekwaam was. Dekwalificatie "woesteling" m.b.t. mijn oud-oom blijft voor rekening vande kranten. In de bijna twee jaren, die liggen tussen het overlijden vanAbraham Ledeboer en de uitspraak van de Kantonrechter, begon G.F.H. metzijn gezondheid te sukkelen. Nadien, in de gevangenis, heeft hij nogheel lang extra verzorging nodig gehad, zoals blijkt uit zijn velebrieven.
De zaak H. is uitgevochten tot voor de Hoge Raad, maar ook hetargument heeft niet geholpen, dat beklaagde tot het doden van L. eenabsoluut ondeugdelijk middel heeft gebezigd ‎(immers de kogels hebben deloop van het wapen niet kunnen verlaten)‎, waardoor strafbaarheid zouzijn uitgesloten. Na eerst in Almelo tot drie jaren gevangenisstraf tezijn veroordeeld, heeft het Hof in Arnhem daar nog twee jaren bijgedaan. George Frederik heeft zijn straf uitgezeten in de gevangenis te`s-Hertogenbosch. Op 21 maart 1903 werd hij opnieuw ingeschreven in hetbevolkings-register van de gemeente Enschede.
George Frederik is overleden in het ziekenhuis aan de Veenstraat,waar hij enkele dagen werd verpleegd na uit een hooizolder te zijngevallen.#

#George Frederik en Aaltje werden op 10.12.1898 uit huis gezet. Zijwaren op dat moment met 8 kinderen, zwager Jan Hintzbergen, en 6kostgangers ‎(allen spoorlui)‎.#
Huwelijk #Getuigen waren: 1) Johan Hermanus Henrich Limberg, 62 jr., timmerman;en 2) Hendrik Barske, 30 jr., fabrieksarbeider, beiden zwagers van debruid. 3) Martinus Zwijnenberg, 26 jr., fabrieksarbeider, broeder van debruid; en 4) Gerrit Zwijnenberg, 23 jr., neef van de bruid.
"De ouders van de comparant, alsmede de drie eerst getuigen verklarendat de ouders van de comparante en de vierde getuige geen schrijven tehebben geleerd.#
#BS-H Enschede 1878 / 2.#
Huwelijk #Getuigen waren: 1) Johan Hermanus Henrich Limberg, 62 jr., timmerman;en 2) Hendrik Barske, 30 jr., fabrieksarbeider, beiden zwagers van debruid. 3) Martinus Zwijnenberg, 26 jr., fabrieksarbeider, broeder van debruid; en 4) Gerrit Zwijnenberg, 23 jr., neef van de bruid.
"De ouders van de comparant, alsmede de drie eerst getuigen verklarendat de ouders van de comparante en de vierde getuige geen schrijven tehebben geleerd.#
#BS-H Enschede 1878 / 2.#
Overleden #BS-O Enschede 1926 / 55.#

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object
Zeer oude en gehavende foto van George Frederik Hintzbergen en Aaltjen ZwijnenbergZeer oude en gehavende foto van George Frederik Hintzbergen en Aaltjen Zwijnenberg  ‎(M124)‎
Aaltjen Zwijnenberg
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
Christiaan Otto Hintzbergen ‎(I2196)‎
Geboorte 13 februari 1823 34 31 Deventer, Overijssel, Nederland
Overleden 31 oktober 1899 ‎(Leeftijd 76)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
7 jaren
Moeder
 
Maria Elisabeth Ridick ‎(I2197)‎
Geboorte 10 januari 1830 36 28 Delden Stad, Overijssel, Nederland
Overleden 3 februari 1883 ‎(Leeftijd 53)‎ Lonneker, Overijssel, Nederland

Burgerlijk huwelijk: 15 november 1849 -- Enschede, Overijssel, Nederland
18 maanden
#1
Zus
Wilhelmina Frederika Hintzbergen ‎(I2198)‎
Geboorte 10 mei 1851 28 21 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 9 mei 1913 ‎(Leeftijd 61)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
3 jaren
#2
Zus
Hermanna Paulina Hintzbergen ‎(I2199)‎
Geboorte 19 maart 1854 31 24 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 11 april 1905 ‎(Leeftijd 51)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
3 jaren
#3
George Frederik Hintzbergen ‎(I2200)‎
Geboorte 20 februari 1857 34 27 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 6 februari 1926 ‎(Leeftijd 68)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
3 jaren
#4
Broer
Pauwel Hendrik Hintzbergen ‎(I2201)‎
Geboorte 5 september 1859 36 29 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 1 november 1860 ‎(Leeftijd 13 maanden)‎ Lonneker, Overijssel, Nederland
2 jaren
#5
Zus
Hendrika Hintzbergen ‎(I2202)‎
Geboorte 10 oktober 1861 38 31 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 28 oktober 1867 ‎(Leeftijd 6)‎ Lonneker, Overijssel, Nederland
3 jaren
#6
Broer
Christiaan PaulHintzbergen ‎(I598)‎
Geboorte 13 april 1864 41 34 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 15 februari 1942 ‎(Leeftijd 77)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
2 jaren
#7
Broer
Hendrik Carel Hintzbergen ‎(I2203)‎
Geboorte 6 september 1866 43 36 Lonneker, Overijssel, Nederland
3 jaren
#8
Zus
Hendrika Hintzbergen ‎(I2204)‎
Geboorte 3 december 1869 46 39 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 23 april 1947 ‎(Leeftijd 77)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
3 jaren
#9
Zus
N.N. ‎(Onbekend)‎ ‎(I2205)‎
Geboorte 18 juni 1872 49 42 Lonneker, Overijssel, Nederland
20 maanden
#10
Broer
Jan Hintzbergen ‎(I2206)‎
Geboorte 3 februari 1874 50 44 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 18 september 1953 ‎(Leeftijd 79)‎ Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Gezin met Aaltjen Zwijnenberg
George Frederik Hintzbergen ‎(I2200)‎
Geboorte 20 februari 1857 34 27 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 6 februari 1926 ‎(Leeftijd 68)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
2 jaren
Partner
 
Aaltjen Zwijnenberg ‎(I2544)‎
Geboorte 4 juni 1859 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 20 april 1941 ‎(Leeftijd 81)‎ Enschede, Overijssel, Nederland

Burgerlijk huwelijk: 24 januari 1878 -- Enschede, Overijssel, Nederland
5 maanden
#1
Dochter
Christina Hintzbergen ‎(I2545)‎
Geboorte 10 juni 1878 21 19 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 19 oktober 1954 ‎(Leeftijd 76)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
19 maanden
#2
Zoon
Hermannus Johannes Hintzbergen ‎(I2546)‎
Geboorte 29 december 1879 22 20 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 25 november 1959 ‎(Leeftijd 79)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
2 jaren
#3
Zoon
Marinus Engelbert Hintzbergen ‎(I2547)‎
Geboorte 28 februari 1882 25 22 Lonneker, Overijssel, Nederland
Overleden 3 januari 1885 ‎(Leeftijd 2)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
3 jaren
#4
Dochter
Johanna Hermanna Hintzbergen ‎(I2548)‎
Geboorte 14 september 1884 27 25 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 24 maart 1962 ‎(Leeftijd 77)‎ Delden Stad, Overijssel, Nederland
2 jaren
#5
Zoon
Marinus Engelbert Hintzbergen ‎(I2549)‎
Geboorte 17 september 1886 29 27 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 20 april 1943 ‎(Leeftijd 56)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
3 jaren
#6
Zoon
Christiaan Frederik Hintzbergen ‎(I2550)‎
Geboorte 26 mei 1889 32 29 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 30 december 1975 ‎(Leeftijd 86)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
2 jaren
#7
Zoon
Paul Hendrik Hintzbergen ‎(I2551)‎
Geboorte 23 mei 1891 34 31 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 2 januari 1971 ‎(Leeftijd 79)‎ Leiden, Zuid-Holland, Nederland
20 maanden
#8
Zoon
N.N. ‎(Onbekend)‎ ‎(I2552)‎
Geboorte 27 januari 1893 35 33 Enschede, Overijssel, Nederland
1 jaar
#9
Dochter
N.N. ‎(Onbekend)‎ ‎(I2553)‎
Geboorte 22 januari 1894 36 34 Enschede, Overijssel, Nederland
14 maanden
#10
Dochter
Ozina Charlotta Hintzbergen ‎(I2554)‎
Geboorte 9 maart 1895 38 35 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 17 februari 1896 ‎(Leeftijd 11 maanden)‎ Enschede, Overijssel, Nederland
17 maanden
#11
Zoon
Otto Charles Hintzbergen ‎(I2555)‎
Geboorte 2 augustus 1896 39 37 Enschede, Overijssel, Nederland
Overleden 20 augustus 1897 ‎(Leeftijd 12 maanden)‎ Enschede, Overijssel, Nederland